Stad en land

Informatie over (soms verdwenen) prostitutie in Nederlandse steden en regio’s.

Wie moet het Eroscentrum gaan besturen?

In de jaren zeventig waren veel vrouwen actief in de vrouwenbeweging. Vanuit het feminisme was er ook aandacht voor prostitutie. Het gedoe over Katendrecht en het Eroscentrum vormde een uitgelezen gelegenheid om van alles en nog wat voor sekswerkers, toen nog...

Lees meer

Ervaringen van latina’s in de Rotterdamse prostitutie

In 1987 heb ik op Katendrecht samen met een Thaise onderzoekster getracht respondenten te werven voor een onderzoek. Bij deze gelegenheid zagen we hier en daar meerdere vrouwen achter één raam. Ze zaten op tuinstoelen. We hebben toen kort met een paar vrouwen uit De...

Lees meer

Soa bestrijding in Rotterdam vanaf 1904

Net als andere gemeenten investeerde Rotterdam in gezondheidszorg voor sekswerkers. Vanaf 1903 waren er op dat gebied grote ontwikkelingen geweest. De blinde vlek in het verhaal over reglementering: het gebrek aan visitaties van de klanten zou een grote rol gaan...

Lees meer

Prostituees in Rotterdam toen het bordeelverbod werd ingevoerd

In Rotterdam was Roest van Limburg commissaris Voormolen opgevolgd  Onder hem werd het bordeelverbod landelijk ingevoerd. In 1908, schreef hij vlak na zijn aantreden ten behoeve van een inventarisatie voor de NVP (Nederlandse Vereniging tegen de Prostitutie) dat er in...

Lees meer

Bestrijding prostitutie in het 20ste eeuwse Rotterdam

  In het begin van de vorige eeuw deed de Rotterdamse politie haar best uitvoering te geven aan de bordeelsluiting. Zo kwam de zedenpolitie in actie tegen de prostitutie in de Schiestraat. [I]NRC 20-2-1927 De bordelen aan de Binnenrotte werden op grond van de...

Lees meer

De invoering van het bordeelverbod in Rotterdam

Rond 1890 groeide de beweging die de reglementering af wilde schaffen om uiteindelijk tot een bordeelverbod te komen. Twee adressen (verzoekschriften) van bewoners van het Spuiwater en de Delftsche Vaart waarin zij ervoor pleitten bordeelhouders strafbaar te stellen...

Lees meer

Tippelverboden in Rotterdam

Na het invoeren van het bordeelverbod werd het al snel duidelijk dat de straatprostitutie aan het toenemen was. Al spoedig kwam er een roep om landelijke aanpak. In 1907 ontving hoofdcommissaris Voormolen klachten over sekswerkers die in de Lombardstraat en aan de...

Lees meer

De eerste seksclubs in Rotterdam

De vraag naar luxere prostitutie in de jaren zeventig was een gevolg van de grotere welvaart. Niet alle klanten wilden nog in een kleine peeskamer aan hun gerief komen. Ze wilden glamour: champagne drinken op het pluche. Mannen wilden ‘uitgaan’ in een gelegenheid met...

Lees meer

Afrschaffing van de reglementering in Rotterdam

Hendrik Pierson had op 12-5-1879 in Utrecht de Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie (NVP) opgericht. Hij was betrokken bij het Reveil, een orthodox-christelijke opwekkingsbeweging die de nadruk op vroomheid en de religieuze beleving legde. De beweging vormde...

Lees meer

De Middernachtzending in Rotterdam, een kort verhaal.

De in 1888 in Haarlem opgerichte Middernachtzending (MZN) bestreed prostitutie door klanten van bordeelbezoek af te houden. Klanten werden bestookt met teksten als ‘Keer terug, keer terug, want de lippen der vreemde vrouw druppen honingzweem en haar gehemelte is...

Lees meer

Prostitutie in de 18de eeuw in Rotterdam

Anders dan in Amsterdam en in de diplomatenstad Den Haag kende Rotterdam in de 17de en 18de eeuw geen grote bordelen. Rotterdamse bordelen waren destijds woonhuizen die als clandestiene knipjes fungeerden. Vrouwen bestierden die gelegenheden. Door bepaalde elementen...

Lees meer

De Reformatie, ziekte en straf (in Rotterdam)

Wanneer houden de middeleeuwen op? Op het gebied van de prostitutie valt het mogelijk te verdedigen dat de middeleeuwen eindigden toen onder druk van protestantse hervormers het gedoogbeleid werd losgelaten. Op 5 juni 1580 vaardigde de Rotterdamse vroedschap een...

Lees meer

De bordelen van Rotterdam: negentiende eeuw

In drie grote steden waren er in Nederland 138 bordelen bekend en 43 in de kleinere steden. (1889), althans volgens de burgemeesters. Er waren reeds tien bordelen geteld bij de Laurenskerk, de belangrijkste kerk van Rotterdam.[II]Bossenbroek en Kompagnie, 1998 In 1833...

Lees meer

Welke vrouwen werkten er in het 19de eeuwse Rotterdam?

Behalve de registers van het ziekenhuis en het enige register uit de Napoleontische tijd hield de politie nog een paar andere registers bij. In de registers werd ook de fysionomie van de vrouwen beschreven. Bijvoorbeeld Anna Maria Cossmann had een rond gezicht met een...

Lees meer

De reglementering in Rotterdam

In 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd. Rotterdam kwam onder het gezag van de gehate politiecommissaris Antoine Delacoux de Marivault, die vanuit Den Haag een netwerk van politiemannen onderhield dat voor hem de Rotterdamse situatie bespioneerde. Hij stelde...

Lees meer

Noten   [ + ]

I. NRC 20-2-1927
II. Bossenbroek en Kompagnie, 1998